Home / FASHION / ๐๐†๐Œ๐„๐€ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ž๐ฌ ๐œ๐ข๐ซ๐œ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐ข๐ง ๐‘๐Œ๐† ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ

๐๐†๐Œ๐„๐€ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ž๐ฌ ๐œ๐ข๐ซ๐œ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐ข๐ง ๐‘๐Œ๐† ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ

๐๐†๐Œ๐„๐€ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ž๐ฌ ๐œ๐ข๐ซ๐œ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐ข๐ง ๐‘๐Œ๐† ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ
BGMEA Vice President Miran Ali (็ฑณ็„ถยท้˜ฟ้‡Œ๏ผ‰attended a meeting with Global Fashion Agenda (GFA) and the representatives of Ministry of Foreign Affairs of Denmark in Copenhagen on February 18.

The purpose of the meeting was to discuss the next stage of Circular Fashion Partnership (CFP), a project collaborated by BGMEA under the vision of President Faruque Hassan to promote circularity in the RMG industry of Bangladesh.

The initiative “Circular Fashion Partnership” aims to achieve a long-term, scalable transition to a circular fashion system.

The partnership facilitates circular commercial collaborations between major fashion brands, textile and garment manufacturers, and recyclers to develop and implement new systems to capture and direct post-production fashion waste back into the production of new fashion products.

BGMEA Vice President Miran Ali apprised the meeting of all the good works of Bangladeshโ€™s apparel sector on sustainability and highlighted green revolutions and commitments.

He asserted commitment of BGMEA to continue its efforts to promote circularity in the RMG sector by scaling the recycling capacity in Bangladesh and generating more value from these waste streams.

|Source: Online/KSU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *